Εταιρικά Γεύματα - Τροφοδοσία

  Διαθέτουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αναλάβουμε τα  Εταιρικά Γεύματα – Τροφοδοσία της επιχείρησης σας.

Κοπή Πίτας

  Διαθέτουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διοργανώσουμε την ετήσια Κοπή Πίτας από την επιχείρηση σας.

Coffee Break

  Διαθέτουμε την εμπειρία, την γνώση αλλά και τις υποδομές για να αναλάβουμε και να φέρουμε σε πέρας και  με επιτυχία τα Coffee Break  που διοργανώνεται ως εταιρεία. 

Happenings

  Διαθέτουμε την εμπειρία, την γνώση αλλά και τις υποδομές για να αναλάβουμε και να φέρουμε σε πέρας και  με επιτυχία τα Happenings  που διοργανώνεται ως εταιρεία.  

Εγκαίνια

  Διαθέτουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διοργανώσουμε τα εγκαίνια της επιχείρησης σας βοηθώντας σας σε ένα επιτυχημένο ξεκίνημα.