Άλλες Εκδηλώσεις

  Διαθέτουμε την εμπειρία, την γνώση αλλά και τις υποδομές για να αναλάβουμε παντός φύσης κοινωνική εκδήλωση.